CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

21,000

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa21,000

Cao nhất21,000

Thấp nhất21,000

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,323

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E20.17

F P/E10.50

BVPS9,591

P/B2.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: HDM GIL VNM
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Tiến TrườngCTHĐQT1973Thạc sỹ1,692,2702007
Ông Bùi Nguyên TiếnTVHĐQT1956Kỹ sư311,1702003
Bà Trần Thị Kim ChiTGĐ/TVHĐQT1967CN Kinh tế763,4762003
Ông Lê Hồng QuânPhó TGĐ1974KS Đ.tử Viễn thông1,1702003
Bà Lê Thị Quê HươngPhó TGĐ1978CN Kinh tế1,099N/A
Ông Trần Đình HiệpPhó TGĐ1984KS Xây dựngN/A
Bà Hoàng Thái TrúcTrưởng phòng TCKT1984CN Kinh tế35,984N/A
Bà Nguyễn Ngọc Mai ChiTBKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Ngọc CáchThành viên BKS-N/aN/A
Ông Võ Hoàng PhụngThành viên BKS1992CN Kinh tếN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lê Tiến TrườngCTHĐQT1973Thạc sỹ1,692,2702007
Ông Bùi Nguyên TiếnTVHĐQT1956Kỹ sư311,1702003
Bà Trần Thị Kim ChiTGĐ/TVHĐQT1967CN Kinh tế763,4762003
Ông Lê Hồng QuânPhó TGĐ1974KS Đ.tử Viễn thông1,1702003
Bà Lê Thị Quê HươngPhó TGĐ1978CN Kinh tế1,099N/A
Ông Trần Đình HiệpPhó TGĐ1984KS Xây dựngN/A
Bà Nguyễn Ngọc Mai ChiTBKS-N/aN/A
Bà Lê Thị Bích ThủyThành viên BKS1964Kế toán2012
Ông Nguyễn Ngọc CáchThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2017Ông Lê Tiến TrườngCTHĐQT1973Thạc sỹ1,692,2702007
Ông Bùi Nguyên TiếnTVHĐQT1956Kỹ sư311,1702003
Bà Trần Thị Kim ChiTGĐ/TVHĐQT1967CN Kinh tế756,7382003
Ông Lê Hồng QuânPhó TGĐ1974KS Đ.tử Viễn thông1,1702003
Ông Nguyễn Ngọc CáchTBKS-N/aN/A
Bà Lê Thị Bích ThủyThành viên BKS1964Kế toán2012
Ông Nguyễn Quốc TuấnThành viên BKS1960CN Kinh tế84,5742003