Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ)

Sonadezi Corporation

15,500

(%)
31/03/2020 15:02

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD20

Vốn hóa5,836

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 34,000

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T22,845

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,570

P/E9.87

F P/E7.03

BVPS20,506

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SNZ: SZC TIP D2D SZL POW
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-14.36%

+/- Qua 1 quý-13.41%

+/- Qua 1 năm-4.72%

+/- Niêm yết+62.70%

Cao nhất 52 tuần (22/08/2019)*33,969

Thấp nhất 52 tuần (17/04/2019)*12,918

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,195

KLGD/Ngày (1 tháng)5,926

KLGD/Ngày (1 quý)8,506

KLGD/Ngày (1 năm)22,845

Nhiều nhất 52 tuần (07/06/2019)*240,040

Ít nhất 52 tuần (31/03/2020)*20