Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ)

Sonadezi Corporation

15,500

(%)
31/03/2020 15:02

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD20

Vốn hóa5,836

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 34,000

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T22,845

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,570

P/E9.87

F P/E7.03

BVPS20,506

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SNZ: SZC TIP D2D SZL POW
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp