Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ)

Sonadezi Corporation

15,500

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa5,836

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 34,000

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T22,936

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,085

P/E14.29

F P/E7.03

BVPS10,731

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SNZ: SZC TIP SZL D2D POW
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp