CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA)

Sai Gon Machinery Spare Parts JSC

13,000

(%)
23/07/2019 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,000

Thấp nhất13,000

KLGD

Vốn hóa247

Dư mua10,250

Dư bán

Cao 52T 18,100

Thấp 52T8,800

KLBQ 52T14,161

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,117

P/E11.64

F P/E15.94

BVPS10,744

P/B1.21

Mã xem cùng SMA: FMC CDC SGT SMC SRC
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn