CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA)

Sai Gon Machinery Spare Parts JSC

16,800

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa16,800

Cao nhất16,800

Thấp nhất16,800

KLGD

Vốn hóa320

Dư mua

Dư bán6,630

Cao 52T 18,100

Thấp 52T8,800

KLBQ 52T13,144

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,117

P/E15.04

F P/E20.59

BVPS10,639

P/B1.58

Mã xem cùng SMA: BHN BHS BII BTT CCI
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn