CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA)

Sai Gon Machinery Spare Parts JSC

14,500

(%)
17/07/2019 14:17

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa276

Dư mua10

Dư bán

Cao 52T 18,100

Thấp 52T8,800

KLBQ 52T14,194

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,117

P/E12.98

F P/E17.77

BVPS10,639

P/B1.36

Mã xem cùng SMA: AMD CCI FMC FOX ITD
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn