Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice

Khanh Hoa Salanganest Nest Soft Drink Joint Stock Company (UPCoM: SKV)

28,500

100 (+0.35%)
05/27/2022 14:59

Open28,500

High28,500

Low28,400

Vol2,300

Market Cap.655.50

Remain Bid5,000

Remain Ask12,419

52Wk High46,700

52Wk Low21,100

52Wk Avg Vol27,322

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)1.34

Dividend2,377

Dividend Yield0.08

Beta0.54

EPS2,636

P/E10.77

F P/E7.35

BVPS15,798

P/B1.80

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with SKV: SKH HPG TCB CHS SGP
Trending: HPG (155,010) - DIG (102,600) - FLC (92,802) - CEO (86,558) - MBB (65,257)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.