CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV)

Khanh Hoa Salanganest Nest Soft Drink Joint Stock Company

25,900

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa595.70

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 26,000

Thấp 52T20,300

KLBQ 52T16,738

NN mua-

% NN sở hữu0.17

Cổ tức TM2,454

T/S cổ tức0.09

Beta-

EPS*2,902

P/E8.91

F P/E7.48

BVPS14,749

P/B1.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng SKV: SKH SKN NED POW GVR
Trending: HPG (173.405) - MBB (151.678) - STB (106.456) - TCB (102.059) - CTG (95.799)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài10,4000.05Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước6,190,62126.92
Tổ chức nước ngoài84,6000.37
Tổ chức trong nước16,714,37972.67
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/12/2018Cá nhân nước ngoài2000.00Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước4,741,29420.61
Tổ chức nước ngoài51,1000.22
Tổ chức trong nước18,207,40679.16
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
12/02/2018Cá nhân trong nước4,796,62120.85Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước11,730,00051Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa
Tổ chức trong nước6,473,37928.15
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.