CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

2,350

150 (+6.82%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa2,200

Cao nhất2,350

Thấp nhất2,190

KLGD3,747,300

Vốn hóa186

Dư mua337,620

Dư bán

Cao 52T 4,000

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T641,862

NN mua-

% NN sở hữu0.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E34.38

F P/E2.90

BVPS10,887

P/B0.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ITA HAG ROS HQC HSL
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+22.40%

+/- Qua 1 tháng+26.34%

+/- Qua 1 quý+45.96%

+/- Qua 1 năm-26.33%

+/- Niêm yết-75.72%

Cao nhất 52 tuần (09/07/2019)*4,040

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,243,770

KLGD/Ngày (1 tháng)1,001,183

KLGD/Ngày (1 quý)825,201

KLGD/Ngày (1 năm)643,334

Nhiều nhất 52 tuần (09/07/2019)*5,361,980

Ít nhất 52 tuần (04/12/2019)*69,100