CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,950

-110 (-5.34%)
28/10/2020 15:00

Mở cửa2,060

Cao nhất2,070

Thấp nhất1,950

KLGD1,573,560

Vốn hóa154

Dư mua83,240

Dư bán87,850

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,360,103

NN mua-

% NN sở hữu0.58

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E32.19

F P/E6.53

BVPS10,573

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ROS FLC AMD HAG HQC
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.72%

+/- Qua 1 tháng-18.75%

+/- Qua 1 quý+7.14%

+/- Qua 1 năm-17.72%

+/- Niêm yết-79.85%

Cao nhất 52 tuần (16/06/2020)*3,510

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,012,943

KLGD/Ngày (1 tháng)1,378,330

KLGD/Ngày (1 quý)1,816,055

KLGD/Ngày (1 năm)1,360,103

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*10,278,910

Ít nhất 52 tuần (04/12/2019)*69,100