CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

3,000

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa3,000

Cao nhất3,050

Thấp nhất2,910

KLGD4,197,700

Vốn hóa237.60

Dư mua17,500

Dư bán149,000

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,778,976

NN mua64,500

% NN sở hữu0.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E46.88

F P/E9.50

BVPS10,520

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ROS HQC HAG HNG DLG
Trending: HPG (81.082) - ROS (75.575) - MBB (68.181) - SHB (63.282) - STB (59.805)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.91%

+/- Qua 1 tháng+16.28%

+/- Qua 1 quý+40.19%

+/- Qua 1 năm+80.72%

+/- Niêm yết-69%

Cao nhất 52 tuần (16/06/2020)*3,510

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,550,580

KLGD/Ngày (1 tháng)3,575,612

KLGD/Ngày (1 quý)2,167,386

KLGD/Ngày (1 năm)1,783,416

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*10,278,910

Ít nhất 52 tuần (21/02/2020)*72,760

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.