CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

2,100

80 (+3.96%)
03/12/2020 15:00

Mở cửa2,050

Cao nhất2,130

Thấp nhất2,020

KLGD1,195,070

Vốn hóa166

Dư mua71,910

Dư bán137,960

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,372,924

NN mua-

% NN sở hữu0.73

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E31.56

F P/E6.40

BVPS10,520

P/B0.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: FLC ROS TNI POW HAG
Trending: HPG (92.014) - TCB (45.316) - MBB (44.539) - VNM (43.414) - HSG (34.468)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.45%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+0.96%

+/- Qua 1 năm-6.25%

+/- Niêm yết-78.30%

Cao nhất 52 tuần (16/06/2020)*3,510

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)613,970

KLGD/Ngày (1 tháng)675,129

KLGD/Ngày (1 quý)1,373,269

KLGD/Ngày (1 năm)1,372,924

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*10,278,910

Ít nhất 52 tuần (04/12/2019)*69,100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.