CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

2,690

60 (+2.28%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa2,630

Cao nhất2,780

Thấp nhất2,610

KLGD4,212,730

Vốn hóa213

Dư mua192,470

Dư bán92,070

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T896,562

NN mua5,000

% NN sở hữu0.27

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E41.09

F P/E3.47

BVPS10,887

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: HQC ITA ROS TNI FLC
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+24.54%

+/- Qua 1 tháng-15.41%

+/- Qua 1 quý+108.53%

+/- Qua 1 năm-24.01%

+/- Niêm yết-72.20%

Cao nhất 52 tuần (18/07/2019)*3,630

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,560,806

KLGD/Ngày (1 tháng)3,669,189

KLGD/Ngày (1 quý)2,036,510

KLGD/Ngày (1 năm)883,753

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*10,278,910

Ít nhất 52 tuần (04/12/2019)*69,100