CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,850

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa147

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,054,134

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E28.91

F P/E5.86

BVPS10,573

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: HQC ITA ROS TNI AMD
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.78%

+/- Qua 1 tháng-14.35%

+/- Qua 1 quý-0.54%

+/- Qua 1 năm-37.50%

+/- Niêm yết-80.88%

Cao nhất 52 tuần (16/06/2020)*3,510

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,798,503

KLGD/Ngày (1 tháng)2,943,838

KLGD/Ngày (1 quý)2,531,482

KLGD/Ngày (1 năm)1,052,656

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*10,278,910

Ít nhất 52 tuần (04/12/2019)*69,100