CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

2,770

(%)
08/03/2021 13:37

Mở cửa2,790

Cao nhất2,810

Thấp nhất2,700

KLGD1,710,600

Vốn hóa219.38

Dư mua52,800

Dư bán22,400

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,901,251

NN mua6,400

% NN sở hữu0.58

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-325

P/E-8.52

F P/E8.78

BVPS10,552

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ROS POW BSR FLC HQC
Trending: HPG (94.086) - MBB (71.984) - VNM (55.165) - BSR (52.186) - TCB (51.100)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.02%

+/- Qua 1 tháng+13.93%

+/- Qua 1 quý+25.79%

+/- Qua 1 năm+71.60%

+/- Niêm yết-71.27%

Cao nhất 52 tuần (16/06/2020)*3,510

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,160

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,737,000

KLGD/Ngày (1 tháng)1,292,719

KLGD/Ngày (1 quý)2,638,968

KLGD/Ngày (1 năm)1,912,730

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*10,278,910

Ít nhất 52 tuần (27/03/2020)*155,430

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.