CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,730

110 (+6.79%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa1,730

Cao nhất1,730

Thấp nhất1,720

KLGD1,041,400

Vốn hóa137

Dư mua1,196,730

Dư bán

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,042,859

NN mua-

% NN sở hữu0.99

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E25.31

F P/E5.13

BVPS10,573

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: HQC ITA ROS AMD TNI
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương