CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,980

(%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa1,980

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,950

KLGD1,038,110

Vốn hóa157

Dư mua206,550

Dư bán392,640

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,079,189

NN mua9,330

% NN sở hữu0.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E30.94

F P/E6.27

BVPS10,573

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ROS MBG HQC ITA TNI
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019CTCP BWG Mai Châu280,000 (VND)96.54
CTCP Đầu tư và Xây dựng TONA300,000 (VND)49
CTCP Sunstar Ecotech Việt Nam160,000 (VND)98
CTCP Việt Nga Hòa Bình100,000 (VND)95
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH BWG Điện Biên80,000 (VND)38
CTCP BWG Mai Châu220,000 (VND)95.60
CTCP Đầu tư và Xây dựng TONA300,000 (VND)49
CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Farms100,000 (VND)97.55
CTCP Việt Nga Hòa Bình100,000 (VND)95
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH BWG Điện Biên80,000 (VND)75.50
CTCP BWG Mai Châu220,000 (VND)95.60
CTCP Đầu tư và Xây dựng TONA300,000 (VND)49
CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Farms100,000 (VND)97.55
CTCP Việt Nga Hòa Bình100,000 (VND)95