CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,850

120 (+6.94%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa1,820

Cao nhất1,850

Thấp nhất1,730

KLGD3,895,440

Vốn hóa147

Dư mua358,120

Dư bán

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,054,134

NN mua12,070

% NN sở hữu0.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E27.03

F P/E5.48

BVPS10,573

P/B0.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: HQC ITA ROS TNI AMD
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019CTCP Đầu tư HAFA9,720,00012.27
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018CTCP Đầu tư HAFA9,720,00012.27
Công ty Cổ phần Đầu tư TONKIN4,781,0066.04
Nguyễn Tấn Đạt4,118,4005.20
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017CTCP Đầu tư HAFA8,100,00012.27
Nguyễn Trí Thiện3,960,0006
Nguyễn Tấn Đạt3,432,0005.20
Bùi Thị Hạnh Tâm3,375,0005.11
Nguyễn Xuân Nam3,300,0005