CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,980

(%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa1,980

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,950

KLGD1,038,110

Vốn hóa157

Dư mua206,550

Dư bán392,640

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,079,189

NN mua9,330

% NN sở hữu0.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E30.94

F P/E6.27

BVPS10,573

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ROS MBG HQC ITA TNI
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ khác trong nước69,234,89087.42Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn trong nước9,720,00012.27
CĐ nước ngoài khác245,1100.31
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018CĐ khác trong nước58,135,39473.40Chart cơ cấu sở hửu
CĐ lớn trong nước18,619,40623.51
CĐ nước ngoài khác21,5400.03
CĐ sáng lập2,423,6603.06
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017CĐ cá nhân trong nước sở hữu >= 5%14,067,00021.31Chart cơ cấu sở hửu
CĐ khác trong nước38,868,90058.89
CĐ nước ngoài khác34,1000.05
CĐ sáng lập4,930,0007.47
CĐ Tổ chức trong nước sở hữu >= 5%8,100,00012.27CTCP Đầu tư HAFA