CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE: SJF)

Sunstar Investment Joint Stock Company

1,980

(%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa1,980

Cao nhất2,000

Thấp nhất1,950

KLGD1,038,110

Vốn hóa157

Dư mua206,550

Dư bán392,640

Cao 52T 3,500

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T1,079,189

NN mua9,330

% NN sở hữu0.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*64

P/E30.94

F P/E6.27

BVPS10,573

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJF: ROS MBG HQC ITA TNI
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương

Cơ cấu lao động

01/03/2017

01/03/2017 01/03/2017