CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

27,000

(%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa27,000

Cao nhất27,000

Thấp nhất27,000

KLGD

Vốn hóa494

Dư mua1,100

Dư bán100

Cao 52T 28,000

Thấp 52T16,800

KLBQ 52T1,926

NN mua-

% NN sở hữu0.45

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,333

P/E11.57

F P/E8

BVPS33,204

P/B0.81

Mã xem cùng SJE: CC1 LLM SC5 SDT SHN
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11

Sự kiện sắp diễn ra