CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

18,500

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa18,500

Cao nhất18,500

Thấp nhất18,500

KLGD600

Vốn hóa339

Dư mua6,800

Dư bán9,800

Cao 52T 29,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,572

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,598

P/E5.14

F P/E5.48

BVPS34,698

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJE: HTP HUT PC1 CTG BID
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11