CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

25,500

(%)
17/07/2019 13:54

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa467

Dư mua1,300

Dư bán600

Cao 52T 29,000

Thấp 52T20,700

KLBQ 52T2,079

NN mua-

% NN sở hữu0.45

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,333

P/E10.93

F P/E7.56

BVPS33,204

P/B0.77

Mã xem cùng SJE: HUT IDC ITA PC1 PVX
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11