CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

18,800

300 (+1.62%)
27/02/2020 15:04

Mở cửa18,500

Cao nhất18,800

Thấp nhất18,500

KLGD5,600

Vốn hóa344

Dư mua3,800

Dư bán10,200

Cao 52T 29,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,590

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,598

P/E5.14

F P/E5.48

BVPS34,698

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJE: HTP HUT CTG BID VRE
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-0.53%

+/- Qua 1 quý-11.74%

+/- Qua 1 năm-27.69%

+/- Niêm yết+261.19%

Cao nhất 52 tuần (10/09/2019)*29,400

Thấp nhất 52 tuần (31/12/2019)*18,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,867

KLGD/Ngày (1 tháng)14,929

KLGD/Ngày (1 quý)6,094

KLGD/Ngày (1 năm)2,590

Nhiều nhất 52 tuần (17/02/2020)*53,800

Ít nhất 52 tuần (11/09/2019)*1