CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

18,800

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa18,800

Cao nhất18,800

Thấp nhất18,800

KLGD

Vốn hóa344

Dư mua400

Dư bán36,300

Cao 52T 29,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,496

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,598

P/E5.23

F P/E5.57

BVPS34,698

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJE: HTP HUT CTG BID PC1
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11