CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

18,500

-300 (-1.60%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa18,500

Cao nhất18,500

Thấp nhất18,500

KLGD6,000

Vốn hóa339

Dư mua5,600

Dư bán8,700

Cao 52T 29,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,669

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,598

P/E5.23

F P/E5.57

BVPS34,698

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJE: HTP PC1 HT1 FLC HUT
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11