CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE)

Song Da No 11 JSC

18,500

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa18,500

Cao nhất18,500

Thấp nhất18,500

KLGD1,700

Vốn hóa339

Dư mua10,400

Dư bán9,400

Cao 52T 29,400

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2,651

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,598

P/E5.14

F P/E5.48

BVPS34,698

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJE: HTP PC1 HUT HT1 ROS
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 11