CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

16,900

-300 (-1.74%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa17,200

Cao nhất17,200

Thấp nhất16,900

KLGD45,120

Vốn hóa1,166

Dư mua12,520

Dư bán10,940

Cao 52T 19,300

Thấp 52T16,900

KLBQ 52T31,087

NN mua-

% NN sở hữu26.32

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,228

P/E7.72

F P/E7.04

BVPS13,618

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJD: HPG MBB PPC FPT VNM
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Cần Đơn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.87%

+/- Qua 1 tháng-5.06%

+/- Qua 1 quý-11.68%

+/- Qua 1 năm-10.45%

+/- Niêm yết+270.13%

Cao nhất 52 tuần (08/03/2019)*19,267

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2020)*16,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)34,170

KLGD/Ngày (1 tháng)27,675

KLGD/Ngày (1 quý)27,912

KLGD/Ngày (1 năm)31,087

Nhiều nhất 52 tuần (11/11/2019)*133,320

Ít nhất 52 tuần (26/12/2019)*300