CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

17,250

50 (+0.29%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa17,500

Cao nhất17,500

Thấp nhất17,150

KLGD21,120

Vốn hóa1,190

Dư mua9,390

Dư bán32,930

Cao 52T 19,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T31,528

NN mua-

% NN sở hữu26.26

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,228

P/E7.72

F P/E7.43

BVPS11,851

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJD: PPC VSH NT2 HPG FPT
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Cần Đơn