CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD)

Candon HydroPower Joint Stock Company

16,350

(%)
07/04/2020 11:29

Mở cửa16,450

Cao nhất16,450

Thấp nhất15,900

KLGD23,450

Vốn hóa1,128

Dư mua9,970

Dư bán12,260

Cao 52T 19,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T31,463

NN mua-

% NN sở hữu26.07

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,228

P/E7.34

F P/E6.69

BVPS13,618

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJD: NT2 SBA PPC TMP VNM
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Cần Đơn