CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

700

(%)
26/05/2020 14:57

Mở cửa700

Cao nhất700

Thấp nhất700

KLGD

Vốn hóa5

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T400

KLBQ 52T4,076

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E25

F P/E0.30

BVPS14,067

P/B0.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: PNJ FPT SHB SJS SJ1
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01