CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

800

100 (+14.29%)
29/05/2020 15:03

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất800

KLGD6,000

Vốn hóa6

Dư mua13,100

Dư bán

Cao 52T 2,600

Thấp 52T400

KLBQ 52T4,004

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E25

F P/E0.30

BVPS14,067

P/B0.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: PNJ SJS VNM SHB PLX
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14.29%

+/- Qua 1 tháng+100%

+/- Qua 1 quý-33.33%

+/- Qua 1 năm-60%

+/- Niêm yết-96.86%

Cao nhất 52 tuần (26/06/2019)*2,600

Thấp nhất 52 tuần (24/04/2020)*400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,200

KLGD/Ngày (1 tháng)18,130

KLGD/Ngày (1 quý)10,412

KLGD/Ngày (1 năm)4,011

Nhiều nhất 52 tuần (22/05/2020)*353,900

Ít nhất 52 tuần (21/06/2019)*100