CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Song Da 1.01 Joint Stock Company

Đang bị kiểm soát

1,200

100 (+9.09%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa1,100

Cao nhất1,200

Thấp nhất1,000

KLGD2,300

Vốn hóa8

Dư mua400

Dư bán7,100

Cao 52T 2,900

Thấp 52T1,100

KLBQ 52T4,610

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*28

P/E39.29

F P/E0.47

BVPS14,088

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SJC: BID SJD VGI PSI PXS
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 1.01

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.09%

+/- Qua 1 tháng-7.69%

+/- Qua 1 quý-40%

+/- Qua 1 năm-50%

+/- Niêm yết-95.29%

Cao nhất 52 tuần (28/01/2019)*2,900

Thấp nhất 52 tuần (10/01/2020)*1,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)460

KLGD/Ngày (1 tháng)2,105

KLGD/Ngày (1 quý)1,401

KLGD/Ngày (1 năm)4,556

Nhiều nhất 52 tuần (26/02/2019)*68,320

Ít nhất 52 tuần (24/01/2019)*100