CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII)

Sai Gon Water Infrastructure Corporation

17,750

(%)
17/07/2019 13:26

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,145

Dư mua10

Dư bán410

Cao 52T 25,000

Thấp 52T13,900

KLBQ 52T198

NN mua-

% NN sở hữu48.96

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS631

P/E28.13

F P/E15.44

BVPS24,023

P/B0.74

Mã xem cùng SII: BWE CII TDM SHI SHP
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn