CTCP ANI (HNX: SIC)

ANI Joint Stock Company

13,600

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa13,600

Cao nhất13,600

Thấp nhất13,600

KLGD

Vốn hóa326

Dư mua

Dư bán7,000

Cao 52T 13,600

Thấp 52T8,100

KLBQ 52T3,561

NN mua-

% NN sở hữu0.31

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,165

P/E4.30

F P/E6.37

BVPS12,923

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SIC: S55 TCR TKU CTG CVN
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ANI