CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP)

Southern Hydropower JSC

22,000

-1,000 (-4.35%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa22,000

Cao nhất22,000

Thấp nhất21,700

KLGD4,140

Vốn hóa2,062

Dư mua5,750

Dư bán17,370

Cao 52T 24,500

Thấp 52T20,200

KLBQ 52T6,024

NN mua-

% NN sở hữu5

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,219

P/E10.37

F P/E13.01

BVPS13,375

P/B1.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHP: CHP TMP SJD POW PPC
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Miền Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.46%

+/- Qua 1 tháng-4.35%

+/- Qua 1 quý-4.35%

+/- Qua 1 năm+6.69%

+/- Niêm yết+4,138.92%

Cao nhất 52 tuần (02/03/2020)*24,500

Thấp nhất 52 tuần (17/04/2019)*20,163

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,055

KLGD/Ngày (1 tháng)2,367

KLGD/Ngày (1 quý)1,909

KLGD/Ngày (1 năm)5,990

Nhiều nhất 52 tuần (22/08/2019)*429,010

Ít nhất 52 tuần (16/04/2019)*10