CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP)

Southern Hydropower JSC

23,800

-500 (-2.06%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa24,000

Cao nhất24,000

Thấp nhất23,800

KLGD540

Vốn hóa2,230

Dư mua3,100

Dư bán3,200

Cao 52T 25,900

Thấp 52T20,500

KLBQ 52T6,610

NN mua-

% NN sở hữu4.99

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,219

P/E10.95

F P/E12.16

BVPS11,288

P/B2.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHP: CMX GAS HNA SAM DRL
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Miền Nam