CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP)

Southern Hydropower JSC

25,000

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa23,250

Cao nhất25,000

Thấp nhất23,250

KLGD1,110

Vốn hóa2,343

Dư mua2,100

Dư bán12,000

Cao 52T 25,500

Thấp 52T20,500

KLBQ 52T6,597

NN mua-

% NN sở hữu4.99

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,219

P/E11.27

F P/E12.51

BVPS13,315

P/B1.88

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHP: CHP VSH TBC EVF TMP
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thủy điện Miền Nam