CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN)

Ha Noi Investment General Corporation

8,800

-100 (-1.12%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa8,500

Cao nhất8,800

Thấp nhất8,500

KLGD18,661

Vốn hóa1,141

Dư mua8,839

Dư bán60,039

Cao 52T 9,500

Thấp 52T6,400

KLBQ 52T23,085

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*543

P/E16.39

F P/E25.19

BVPS15,967

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHN: HPG CEO M10 SAB PVS
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.22%

+/- Qua 1 tháng-2.22%

+/- Qua 1 quý+25.71%

+/- Qua 1 năm+5.69%

+/- Niêm yết+91.68%

Cao nhất 52 tuần (09/01/2020)*9,500

Thấp nhất 52 tuần (03/06/2020)*6,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)14,680

KLGD/Ngày (1 tháng)15,349

KLGD/Ngày (1 quý)25,314

KLGD/Ngày (1 năm)23,085

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*315,030

Ít nhất 52 tuần (19/05/2020)*5