CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN)

Ha Noi Investment General Corporation

8,900

(%)
26/02/2020 15:06

Mở cửa8,600

Cao nhất8,900

Thấp nhất8,600

KLGD3,700

Vốn hóa1,154

Dư mua19,900

Dư bán37,500

Cao 52T 9,500

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T20,384

NN mua-

% NN sở hữu0.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*314

P/E28.34

F P/E17.58

BVPS15,000

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHN: BVS TCO TDT TKC TTB
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+6.89%

+/- Qua 1 năm+1.21%

+/- Niêm yết+93.86%

Cao nhất 52 tuần (09/01/2020)*9,500

Thấp nhất 52 tuần (04/04/2019)*7,952

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)24,215

KLGD/Ngày (1 tháng)18,323

KLGD/Ngày (1 quý)18,974

KLGD/Ngày (1 năm)20,457

Nhiều nhất 52 tuần (18/12/2019)*139,759

Ít nhất 52 tuần (28/03/2019)*100