CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN)

Ha Noi Investment General Corporation

8,900

(%)
20/01/2020 09:43

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,154

Dư mua15,000

Dư bán9,000

Cao 52T 9,500

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T20,263

NN mua-

% NN sở hữu0.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*314

P/E28.34

F P/E17.58

BVPS14,811

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHN: ROS FLC HAM SHB TSC
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội