Vinashin trading & Manufacturing JSC (OTC: SHINEC)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
View with SHINEC: AMD FLC FPT ROS
Trending: HPG (134,656) - ROS (131,527) - MBB (111,483) - FLC (110,974) - STB (110,893)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Vinashin trading & Manufacturing JSC

Name: Vinashin trading & Manufacturing JSC

Abbreviation:SHINEC

Address: KCN Nam Cầu Kiền - Kiền Bái - Thủy Nguyên - Tp.Hải Phòng

Telephone: (84.225) 374 7085 - 358 9185

Fax: (84.225) 374 7086 - 385 0880

Email:shinec@hn.vnn.vn

Website:http://www.shinec.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Furniture and Related Products

Listing date:

Chartered capital: 15,000,000,000

Listed shares: 1,500,000

Shares outstanding: 1,500,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất, lắp đặt thiết bị nội thất tàu thủy, công nghiệp và dân dụng. Sản xuất, chế biến và kinh doanh gỗ (trừ mặt hàng Nhà nước cấm). Kinh doanh thiết bị vật tư công nghiệp tàu thủy.
- Sản xuất và cung ứng các loại thép phi tiêu chuẩn.

Đến tháng 06/2004, vốn đầu tư của công ty là 35000000000

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.