CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI)

Son Ha International JSC

8,960

40 (+0.45%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa9,090

Cao nhất9,090

Thấp nhất8,900

KLGD825,700

Vốn hóa777

Dư mua28,800

Dư bán32,600

Cao 52T 9,700

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T444,483

NN mua194,920

% NN sở hữu0.79

Cổ tức TM300

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,136

P/E7.85

F P/E8.83

BVPS13,914

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SHI: VIP SHE PNJ SHA MWG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Quốc tế Sơn Hà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.52%

+/- Qua 1 tháng+0.11%

+/- Qua 1 quý+4.55%

+/- Qua 1 năm+1.82%

+/- Niêm yết+7.64%

Cao nhất 52 tuần (28/08/2019)*9,700

Thấp nhất 52 tuần (17/03/2020)*7,970

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)632,386

KLGD/Ngày (1 tháng)544,530

KLGD/Ngày (1 quý)537,532

KLGD/Ngày (1 năm)444,483

Nhiều nhất 52 tuần (08/10/2019)*1,742,870

Ít nhất 52 tuần (16/10/2019)*6,200