CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD)

Educational Book JSC In Ho Chi Minh City

9,600

-800 (-7.69%)
05/06/2020 15:03

Mở cửa9,600

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,600

KLGD200

Vốn hóa39

Dư mua1,000

Dư bán1,000

Cao 52T 11,200

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T1,839

NN mua-

% NN sở hữu1.42

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*954

P/E10.90

F P/E5.45

BVPS16,007

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SGD: EBS FLC NBP SMN SSC
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-5.88%

+/- Qua 1 quý-6.80%

+/- Qua 1 năm-14.07%

+/- Niêm yết+25.29%

Cao nhất 52 tuần (06/06/2019)*11,172

Thấp nhất 52 tuần (04/10/2019)*7,992

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)140

KLGD/Ngày (1 tháng)161

KLGD/Ngày (1 quý)146

KLGD/Ngày (1 năm)1,846

Nhiều nhất 52 tuần (09/10/2019)*395,800

Ít nhất 52 tuần (11/06/2019)*2