CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD)

Educational Book JSC In Ho Chi Minh City

9,600

100 (+1.05%)
29/05/2020 15:03

Mở cửa9,600

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,600

KLGD100

Vốn hóa39

Dư mua2,300

Dư bán200

Cao 52T 11,200

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T1,838

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*954

P/E9.96

F P/E4.97

BVPS16,007

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SGD: FHS ITD ITQ KHP LPB
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh