CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD)

Educational Book JSC In Ho Chi Minh City

9,600

200 (+2.13%)
26/05/2020 14:57

Mở cửa9,500

Cao nhất9,600

Thấp nhất9,500

KLGD1,000

Vốn hóa39

Dư mua2,300

Dư bán1,100

Cao 52T 11,200

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T1,843

NN mua-

% NN sở hữu1.42

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*954

P/E9.85

F P/E4.92

BVPS16,007

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SGD: EFI FHS GAS HCC KHP
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh