CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN)

Sai Gon Fishing Net Joint Stock Company

24,300

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa24,300

Cao nhất24,300

Thấp nhất24,300

KLGD36

Vốn hóa70

Dư mua64

Dư bán664

Cao 52T 35,200

Thấp 52T17,000

KLBQ 52T558

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,702

P/E14.28

F P/E8.31

BVPS20,081

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFN: HND NBP PPC TV3
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dệt lưới Sài Gòn

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+9.95%

+/- Qua 1 quý-1.69%

+/- Qua 1 năm+17.76%

+/- Niêm yết-17.40%

Cao nhất 52 tuần (16/10/2019)*35,186

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*16,963

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)127

KLGD/Ngày (1 tháng)34

KLGD/Ngày (1 quý)28

KLGD/Ngày (1 năm)482

Nhiều nhất 52 tuần (10/01/2020)*51,000

Ít nhất 52 tuần (18/06/2020)*1