CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN)

Sai Gon Fishing Net Joint Stock Company

24,300

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa24,300

Cao nhất24,300

Thấp nhất24,300

KLGD36

Vốn hóa70

Dư mua64

Dư bán664

Cao 52T 35,200

Thấp 52T17,000

KLBQ 52T558

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM1,600

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,702

P/E14.28

F P/E8.31

BVPS20,081

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFN: HND NBP PPC TV3
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dệt lưới Sài Gòn