CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)

Sea & Air Freight International

19,700

700 (+3.68%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa19,000

Cao nhất19,700

Thấp nhất19,000

KLGD1,240

Vốn hóa293

Dư mua5,240

Dư bán1,450

Cao 52T 25,100

Thấp 52T17,900

KLBQ 52T2,880

NN mua10

% NN sở hữu10.16

Cổ tức TM5,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,129

P/E6.07

F P/E6.81

BVPS32,552

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFI: VIP VSC VTO PJT AMD
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Vận tải SAFI

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.51%

+/- Qua 1 tháng-1.01%

+/- Qua 1 quý+10.06%

+/- Qua 1 năm-16.88%

+/- Niêm yết+146.84%

Cao nhất 52 tuần (30/08/2019)*25,050

Thấp nhất 52 tuần (04/05/2020)*17,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,414

KLGD/Ngày (1 tháng)1,601

KLGD/Ngày (1 quý)1,887

KLGD/Ngày (1 năm)2,880

Nhiều nhất 52 tuần (23/08/2019)*57,580

Ít nhất 52 tuần (06/11/2019)*10