CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)

Sea & Air Freight International

20,000

(%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa20,000

Cao nhất20,000

Thấp nhất19,500

KLGD164,090

Vốn hóa297

Dư mua48,600

Dư bán8,940

Cao 52T 25,100

Thấp 52T17,900

KLBQ 52T5,227

NN mua-

% NN sở hữu10.17

Cổ tức TM5,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,129

P/E6.39

F P/E7.17

BVPS32,618

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFI: VSC PIA CMG CTG AMD
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Vận tải SAFI