CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)

Sea & Air Freight International

27,700

(%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa27,700

Cao nhất27,700

Thấp nhất27,700

KLGD550

Vốn hóa343

Dư mua30

Dư bán1,020

Cao 52T 30,200

Thấp 52T25,400

KLBQ 52T2,836

NN mua550

% NN sở hữu34.43

Cổ tức TM5,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,395

P/E6.30

F P/E8.24

BVPS33,004

P/B0.84

Mã xem cùng SFI: MHC PIA VIP VTO TMS
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Vận tải SAFI