CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI)

Sea & Air Freight International

25,000

(%)
17/07/2019 13:50

Mở cửa25,000

Cao nhất25,000

Thấp nhất25,000

KLGD500

Vốn hóa309

Dư mua50

Dư bán6,420

Cao 52T 26,300

Thấp 52T22,100

KLBQ 52T2,410

NN mua-

% NN sở hữu34.50

Cổ tức TM5,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,395

P/E5.69

F P/E7.43

BVPS33,071

P/B0.76

Mã xem cùng SFI: MHC VIP PIA VTO SMC
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Vận tải SAFI