CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG)

The Southern Fretilizee JSC

5,400

(%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa5,400

Cao nhất5,500

Thấp nhất5,300

KLGD15,010

Vốn hóa259

Dư mua5,970

Dư bán3,740

Cao 52T 9,100

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T34,793

NN mua-

% NN sở hữu1.92

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*32

P/E168.75

F P/E10.35

BVPS11,492

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFG: BFC DCM DPM HAG MSN
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân Bón Miền Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-5.10%

+/- Qua 1 tháng-5.26%

+/- Qua 1 quý-1.82%

+/- Qua 1 năm-40%

+/- Niêm yết-37.69%

Cao nhất 52 tuần (09/08/2019)*9,110

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*4,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,510

KLGD/Ngày (1 tháng)14,216

KLGD/Ngày (1 quý)25,519

KLGD/Ngày (1 năm)34,793

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*244,330

Ít nhất 52 tuần (25/11/2019)*10