CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG)

The Southern Fretilizee JSC

4,840

10 (+0.21%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa4,950

Cao nhất5,100

Thấp nhất4,840

KLGD24,770

Vốn hóa232

Dư mua31,110

Dư bán32,960

Cao 52T 17,500

Thấp 52T4,700

KLBQ 52T85,360

NN mua-

% NN sở hữu1.28

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*23

P/E210

F P/E2.89

BVPS11,614

P/B0.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SFG: BFC DPM DCM VIC MWG
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân Bón Miền Nam

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài62,2660.13Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước15,657,63832.69
CĐ Nhà nước31,157,21565.05Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tổ chức nước ngoài239,4860.50
Tổ chức trong nước780,7281.63
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
17/03/2018Cá nhân nước ngoài38,3180.08Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước14,412,30730.09
CĐ Nhà nước31,157,21565.05Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tổ chức nước ngoài273,0150.57
Tổ chức trong nước2,016,4784.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân ngoài CT186,8000.39Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân nước ngoài33,5280.07
Cá nhân trong nước10,278,76821.46
CĐ Nhà nước31,157,21565.05Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tổ chức trong nước6,241,02213.03