Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (UPCoM: SEA)

Vietnam Seaproducts Joint Stock Corporation

41,000

(%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa41,000

Cao nhất41,000

Thấp nhất41,000

KLGD400

Vốn hóa5,124.61

Dư mua3,519

Dư bán11,028

Cao 52T 48,000

Thấp 52T22,500

KLBQ 52T25,591

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.49

EPS2,139

P/E19.17

F P/E98.18

BVPS24,131

P/B1.70

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng SEA: FIC LIC VOC VGT SSB
Trending: HPG (138,562) - SSI (94,819) - MBB (93,456) - ITA (75,221) - DIG (71,629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.