CTCP Sông Đà 10 (HNX: SDT)

Song Da No 10 JSC

4,900

-300 (-5.77%)
19/01/2021 15:08

Mở cửa5,200

Cao nhất5,400

Thấp nhất4,700

KLGD92,410

Vốn hóa209.39

Dư mua10,890

Dư bán191,690

Cao 52T 5,400

Thấp 52T2,300

KLBQ 52T74,374

NN mua100

% NN sở hữu4.30

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*181

P/E28.73

F P/E7.46

BVPS20,561

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDT: IDJ SD6 MBG TTH VE1
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà 10

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2%

+/- Qua 1 tháng+6.52%

+/- Qua 1 quý+6.52%

+/- Qua 1 năm+88.46%

+/- Niêm yết-0.67%

Cao nhất 52 tuần (17/09/2020)*5,400

Thấp nhất 52 tuần (19/02/2020)*2,253

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)87,667

KLGD/Ngày (1 tháng)68,080

KLGD/Ngày (1 quý)80,643

KLGD/Ngày (1 năm)74,374

Nhiều nhất 52 tuần (14/09/2020)*1,096,567

Ít nhất 52 tuần (28/05/2020)*200

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.