CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (OTC: SDS)

Song Da Construction And Investment JSC

Đã hủy niêm yết

4,100

-300 (-6.82%)
13/09/2012 00:00

Mở cửa4,100

Cao nhất4,100

Thấp nhất4,100

KLGD1,500

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán20,100

Cao 52T 4,100

Thấp 52T4,100

KLBQ 52T1,500

NN mua-

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM1,410

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*394

P/E10.41

F P/E1.28

BVPS12,124

P/B0.34

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDS: ACC CTD PCF
Trending: HPG (55.055) - VNM (42.025) - MWG (38.957) - MBB (36.806) - HVN (36.758)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà