CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK)

Machanical Engineering & Metallurgy JSC

29,700

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa29,700

Cao nhất29,700

Thấp nhất29,700

KLGD

Vốn hóa77.22

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 31,300

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T646

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM3,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,951

P/E10.06

F P/E9.65

BVPS17,929

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDK: BFC CCP DBT HTN KLF
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Luyện kim
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.