CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK)

Machanical Engineering & Metallurgy JSC

23,100

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa23,100

Cao nhất23,100

Thấp nhất23,100

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 36,400

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T684

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,951

P/E7.83

F P/E5.46

BVPS17,929

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDK: BEL BVG CAP CKV CMK
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Luyện kim

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-11.15%

+/- Qua 1 tháng-7.60%

+/- Qua 1 quý+0.43%

+/- Qua 1 năm-29.20%

+/- Niêm yết+1,217.74%

Cao nhất 52 tuần (24/12/2019)*36,411

Thấp nhất 52 tuần (10/06/2020)*22,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)33

KLGD/Ngày (1 tháng)48

KLGD/Ngày (1 quý)261

KLGD/Ngày (1 năm)684

Nhiều nhất 52 tuần (27/04/2020)*16,500

Ít nhất 52 tuần (05/03/2020)*6