CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK)

Machanical Engineering & Metallurgy JSC

31,000

(%)
15/01/2021 15:01

Mở cửa30,900

Cao nhất31,000

Thấp nhất30,900

KLGD400

Vốn hóa80.60

Dư mua300

Dư bán900

Cao 52T 31,300

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T655

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,951

P/E10.50

F P/E10.08

BVPS17,929

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDK: ACB TCM SKG VNM HHS
Trending: HPG (69.647) - MBB (65.986) - TCB (52.731) - STB (51.632) - VNM (50.378)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Luyện kim

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.64%

+/- Qua 1 tháng+7.64%

+/- Qua 1 quý+19.23%

+/- Qua 1 năm+8.85%

+/- Niêm yết+1,668.40%

Cao nhất 52 tuần (07/01/2021)*31,300

Thấp nhất 52 tuần (10/06/2020)*22,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)120

KLGD/Ngày (1 tháng)418

KLGD/Ngày (1 quý)311

KLGD/Ngày (1 năm)653

Nhiều nhất 52 tuần (27/04/2020)*16,500

Ít nhất 52 tuần (26/11/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.