CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK)

Machanical Engineering & Metallurgy JSC

23,100

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa23,100

Cao nhất23,100

Thấp nhất23,100

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 36,400

Thấp 52T22,200

KLBQ 52T684

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,951

P/E7.83

F P/E5.46

BVPS17,929

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDK: BEL BVG CAP CKV CMK
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí Luyện kim