CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

16,500

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa16,500

Cao nhất16,500

Thấp nhất16,500

KLGD

Vốn hóa43

Dư mua

Dư bán900

Cao 52T 16,500

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T22

NN mua-

% NN sở hữu7.61

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*755

P/E21.85

F P/E8.61

BVPS20,514

P/B0.80

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: SDE SDU SED SFC
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+10%

+/- Niêm yết+96.15%

Cao nhất 52 tuần (25/03/2019)*16,500

Thấp nhất 52 tuần (11/04/2019)*8,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)22

Nhiều nhất 52 tuần (22/04/2019)*3,100

Ít nhất 52 tuần (25/03/2019)*100