CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

13,300

(%)
30/10/2020 15:07

Mở cửa13,300

Cao nhất13,300

Thấp nhất13,300

KLGD

Vốn hóa35

Dư mua

Dư bán3,100

Cao 52T 16,500

Thấp 52T13,300

KLBQ 52T6

NN mua-

% NN sở hữu7.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*554

P/E24.01

F P/E13.87

BVPS20,182

P/B0.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: CSM PHR PSC SC5 SHS
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-17.90%

+/- Qua 1 năm-19.39%

+/- Niêm yết+58.11%

Cao nhất 52 tuần (31/10/2019)*16,500

Thấp nhất 52 tuần (25/08/2020)*13,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)12

KLGD/Ngày (1 năm)6

Nhiều nhất 52 tuần (25/08/2020)*550

Ít nhất 52 tuần (27/02/2020)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.