CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC)

Song Da Consulting Joint Stock Company

16,200

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD

Vốn hóa42

Dư mua

Dư bán200

Cao 52T 16,500

Thấp 52T13,500

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu7.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*554

P/E29.24

F P/E16.90

BVPS20,661

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SDC: NVT HCC SD9 SDA SDD
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+9.46%

+/- Qua 1 năm+5.19%

+/- Niêm yết+92.58%

Cao nhất 52 tuần (15/07/2019)*16,500

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*13,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)3

KLGD/Ngày (1 năm)3

Nhiều nhất 52 tuần (31/03/2020)*300

Ít nhất 52 tuần (27/02/2020)*1